عرضه اولیه، طلای کمیاب

عرضه اولیه

عرضه اولیه(IPO) یا عرضه عمومی سهام یک شرکت در بورس اوراق بهادار که در طی چند سال اخیر فعالیت خوبی نیز داشته اند.